ശ്രീ ചിത്ര കോളേജിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ

sctce-job-notification-2020

ശ്രീ ചിത്ര കോളേജിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ : തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.

സ്ഥിരം നിയമനമാണ്.


Name of Firm - Sree Chitra Thirunal College of Engineering

Name of post - Driver Grade II

Qualification - Pass in standard VII or equivalent

Total No. of Posts - One (01)

Salary - Rs.18000/- to Rs.41500/-

Job Location - TRIVANDRUM (Kerala)

Last Date - 16 October 2020

യോഗ്യത

  • ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത
  • ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ,ഹെവി വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കാനുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്
  • ഡ്രൈവിങ് ബാഡ്ജ്.

ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം.

നിശ്ചിത ശാരീരിക യോഗ്യതകളുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി : 18 -36 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും).

ശമ്പളം : 18,000 – 41,500 രൂപ


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

വിജ്ഞാപനത്തിനോടപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് , അപേക്ഷാഫീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം തപാൽ മാർഗ്ഗമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

500 രൂപയാണ്. SC/ST വിഭാഗത്തിന് 250 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാഫീസ്.

ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് Principal, SCTCE എന്ന പേരിൽ മാറാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം.


വിലാസം

SREE CHITRA THIRUNAL COLLEGE OF ENGINEERING (Established & controlled by Government of Kerala),
PAPPANAMCODE, TRIVANDRUM – 695018
TEL : 0471-2490572, 2490772


അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 16 ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുൻപായി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഓഫീസിൽ എത്തണം.

principal@sctce.ac.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും അപേക്ഷ അയക്കാവുന്നതാണ്.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമും www.sctce.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 16

Note :
Incomplete and belated applications are liable to be rejected.
The envelope should bear name of the post and name of applicant.


Official Notification & Application Form

Post a Comment

Previous Post Next Post