തപാൽ വകുപ്പിൽ 19 ആർട്ടിസാൻ ഒഴിവുകൾ

recruitment-of-artisans-in-mail-motor-service

തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കൊൽക്കത്തയിലെ മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസിൽ സ്‌കിൽഡ് ആർട്ടിസാൻ തസ്തികയിൽ 19 ഒഴിവുകളുണ്ട്

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

  • മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്ക് – 8

  • മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ – 4

  • ബ്ലാക്ക്‌ സ്മിത്ത് -2

  • ടയർമാൻ – 2

  • പൈന്റർ – 1

  • അപ്ഹോൾസ്റ്ററർ – 1

  • കാർപെന്റർ ആൻഡ് ജോയിനർ -1


യോഗ്യത - അംഗീകൃത ടെക്‌നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.

മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്കിന് ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും വേണം.


പ്രായ പരിധി - 18 – 30 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടാകും)

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷ

The Senior Manager,

Mail Motor Services,

139,Beleghata Road,

Kolkata – 700015


എന്ന വിലാസത്തിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ,രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റിലോ അയക്കണം.

വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ www.indiapost.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 02


Post a Comment

Previous Post Next Post