ഹൈദരാബാദിൽ 90 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്

apprenticeship-hyderabad-notification-2020


ഹൈദരാബാദിലെ ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം മിസൈൽ കോംപ്ലക്സിലുള്ള റിസർച്ച് സെൻറർ ഇമാത്തിൽ 90 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും.

അക്കാദമിക് മെറിറ്റ് /എഴുത്തുപരീക്ഷ/ അഭിമുഖത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.


ഒഴിവുള്ള ട്രേഡുകൾ

ഫിറ്റർ - 25

ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് - 20

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ - 15

കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റൻറ് (COPA) - 10

ടർണർ - 10

മെഷീനിസ്റ്റ് - 5

വെൽഡർ - 5


യോഗ്യത

ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ.


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ആൻഡ് എൻറർപ്രണർഷിപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിൻെറ www.apprenticeshipindia.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

ഇതേ പോർട്ടലിൽ തന്നെയുള്ള റിസർച്ച് സെൻറർ ഇമാത്തിൻെറ ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 05


Post a Comment

Previous Post Next Post