ഇ.സ്.ഐ.സിയിൽ 132 ഡോക്ടർ ഒഴിവുകൾ

esic-notification-2020

 

വിവിധ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലായി ഡോക്ടർ തസ്തികയിൽ 132 ഒഴിവുകൾ.

ഇതിൽ 15 ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്.

എറണാകുളം ഉദ്യോഗമണ്ഡലിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒഴിവുകളുള്ളത്.

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് , സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് , സീനിയർ റസിഡൻറ് തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ.

മറ്റ് ഒഴിവുകൾ :

· ഹരിയാണയിലെ ഫരീദാബാദിൽ സീനിയർ റസിഡൻറ് , ജൂനിയർ റസിഡൻറ് എന്നീ തസ്തികകളിലായി 94 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

· കൊൽക്കത്തയിലെ ജോക്കയിൽ ജൂനിയർ റസിഡൻറിൻറയും സീനിയർ റസിഡൻറിൻറയും ഓരോന്നു വീതം ഒഴിവുണ്ട്.

· ബെംഗളൂരുവിലും അഹമ്മദാബാദിലും സീനിയർ റസിഡൻറിൻറ ഏഴുവീതം ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.

· സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻറ അഞ്ച് ഒഴിവുകൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബാദരാപുരിലും രണ്ട് ഒഴിവുകൾ അഹമ്മദാബാദിലുമുണ്ട്.

അപേക്ഷാഫോമും വിശദവിവരങ്ങളും www.esic.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് നിയമനം.

അപേക്ഷകർ ഇ മെയിലിലൂടെയോ ഫോൺ വഴിയോ അറിയിക്കണം.

എറണാകുളത്തെ  ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ഉദ്യോഗമണ്ഡലിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് നടക്കും.


Important Links

Official Notification for ESIC Medical College and ESIC Hospital & ODC (EZ), Joka & Application Form
Official Notification for ESI Basaidarapur
Official Notification for ESICH, Peenya, Bengaluru & Application form

More Details/link/button

Post a Comment

Previous Post Next Post